logo

mr vijay bhaskar saladi

Mr Vijay Bhaskar Saladi

mr prabhakar kaza

Mr Prabhakar Kaza

mr jay kumar guntupalli

Mr Jay Kumar Guntupalli

mr. narendra munnaluri

Mr. Narendra Munnaluri

mr sathya prasad maddasani

Mr Sathya Prasad Maddasani

mrs jyothi ganga

Mrs Jyothi Ganga

mr. shravan k lattupally

Mr. Shravan K Lattupally

prof. nirmala rao ex pro director at soas, university of london

Prof. Nirmala Rao Ex Pro Director at SOAS, University Of London